Locatie

Het TTN 2023 vindt plaats in Assen, bij Podium Zuidhaege.
Voor meer informatie over deze locatie, kijk op: https://podiumzuidhaege.nl/.